TWINLITE, Catalogue Trang 02 – Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Indonesia

Chi tiết Catalogue Trang 02 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản.. - TwinLite, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Indonesia.

Nội Dung TwinLite Indonesia

English

Twinlite

A perfect combination of technology, quality & beauty

For more than 15 years, we have been producing and improving Twinlite, the premium multi-wall polycarbonate sheet, with the most advanced and proven technology to date. Twinlite polycarbonate sheet is an ideal combination of lightweight and excellent impact resistance.

Twinlite polycarbonate sheet offers superior clarity, durability, unmatched design flexibility and structural integrity that surpass other glazing material. Twinlite is the right choice for almost any demanding glazing application.

Twinlite double/triple walls feature makes it an excellent thermal insulation that will help saving your air condition cost. It provides more uniform temperatures through out the space, hence producing more comfortable occupant environment.

With its superior performacnce and so many advantages beyond many kinds of roofing sheet, you have the right reason to choose Twinlite.

To meet your architectural need, Twinlite comes with selected beautiful colors: Cool Greey, Cool Bronze, Cool Green, Cool Blue, Silver Millenium, Opal, Tosca and Clear.


Tiếng Việt

Twinlite

Sự kết hợp hoàn hảo của công nghệ, chất lượng & vẻ đẹp

Trong hơn 15 năm, chúng tôi đã và đang phát triển Twinlite, tấm polycarbonate đa lớp cao cấp, với công nghệ tiên tiến nhất và đã được chứng minh cho đến nay. Tấm polycarbonate Twinlite là sự kết hợp lý tưởng của tính chịu va đập nhẹ và tuyệt vời.

Tấm Polycarbonate Twinlite cho độ rõ nét cao, độ bền, tính linh hoạt của thiết kế chưa từng có và tính toàn vẹn của cấu trúc vượt qua các vật liệu kính khác. Twinlite là sự lựa chọn đúng đắn cho hầu hết các yêu cầu ứng dụng kính.

Các bức tường đôi / ba lớp Twinlite làm cho nó trở thành một lớp cách nhiệt tuyệt vời giúp tiết kiệm chi phí điều hòa không khí. Nó cung cấp nhiệt độ đồng đều hơn thông qua không gian, do đó tạo ra môi trường người sử dụng thoải mái hơn.

Với ưu thế vượt trội và rất nhiều ưu điểm vượt trội so với nhiều loại tấm lợp, bạn có lý do chính đáng để chọn Twinlite.

Để đáp ứng nhu cầu kiến ​​trúc của bạn, Twinlite đi kèm với một số màu sắc được lựa chọn: Cool Greey, Cool Đồng, Cool xanh, Cool Blue, Bạc Millenium, Opal, Tosca và Clear.


Thông Tin Liên Quan

..
Catalogue TwinLite – Tấm lợp lấy sáng polycarbonate
Chi tiết Catalogue Trang 01 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
Tìm Hiểu
Catalog Trang 2 – TWINLITE, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Indonesia
Chi tiết Catalogue Trang 02 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
Tìm Hiểu
Catalog Trang 3 – TWINLITE, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Indonesia
Chi tiết Catalogue Trang 03 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
Tìm Hiểu
 

Tấm Polycarbonate TwinLite - Tấm lợp lấy sáng rỗng ruột TwinLite, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột : giới thiệu, tính năng, ứng dụng, quy cách, độ dày, khổ rộng, chiều dài, giá cả,..