SuperLite, Catalogue Trang 01 – Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Malaysia

Chi tiết Catalogue Trang 01 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản.. - SuperLite, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Malaysia.

Nội Dung SuperLite Malaysia

English

Super-Lite

Polycarbonate solid sheet

Quality product ranges

10 years warranty

Made in Malaysia

100% Bayer Material

- Light weight & easy handling
- Light Transmission up to 90%
- Heat & sound insulation
- High impact & break resitant
- Fire retardant
- Beautiful in colours
- Cost & energy saving
- Recyclable


Tiếng Việt

Super-Lite

Tấm polycarbonate rắn

Phạm vi sản phẩm chất lượng

Bảo hành 10 năm

Được sản xuất ở malaysia

100% chất liệu Bayer

- Trọng lượng nhẹ và dễ sử dụng
- Truyền ánh sáng tới 90%
- Cách nhiệt và cách âm
- Độ chịu va đập cao
- Chất chống cháy
- Màu sắc đẹp
- Chi phí và tiết kiệm năng lượng
- Có thể tái chế


Thông Tin Liên Quan

..
Catalog - Trang 1 - SUPERLITE, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Malaysia
Chi tiết Catalogue Trang 01 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
Catalog - Trang 2 - SUPERLITE, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Malaysia
Chi tiết Catalogue Trang 02 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
CO - SUPERLITE, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Malaysia
Chi tiết Certificate of Origin (CO) với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn ...
CR - SUPERLITE, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Malaysia
Chi tiết Certificate of Registration (CR) với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn ...
 

Tấm Polycarbonate SuperLite - Tấm lợp lấy sáng đặc ruột SuperLite, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột : giới thiệu, tính năng, ứng dụng, quy cách, độ dày, khổ rộng, chiều dài, giá cả,..