SuperLite, Catalogue Trang 01 – Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Malaysia

Chi tiết Catalogue Trang 01 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản.. - SuperLite, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Malaysia.

Nội Dung SuperLite Malaysia

English

Super-Lite

Polycarbonate solid sheet

Quality product ranges

10 years warranty

Made in Malaysia

100% Bayer Material

- Light weight & easy handling
- Light Transmission up to 90%
- Heat & sound insulation
- High impact & break resitant
- Fire retardant
- Beautiful in colours
- Cost & energy saving
- Recyclable


Tiếng Việt

Super-Lite

Tấm polycarbonate rắn

Phạm vi sản phẩm chất lượng

Bảo hành 10 năm

Được sản xuất ở malaysia

100% chất liệu Bayer

- Trọng lượng nhẹ và dễ sử dụng
- Truyền ánh sáng tới 90%
- Cách nhiệt và cách âm
- Độ chịu va đập cao
- Chất chống cháy
- Màu sắc đẹp
- Chi phí và tiết kiệm năng lượng
- Có thể tái chế


Thông Tin Liên Quan

..
Catalog - Trang 1 - SUPERLITE, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Malaysia
Chi tiết Catalogue Trang 01 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
Tìm Hiểu
Catalog - Trang 2 - SUPERLITE, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Malaysia
Chi tiết Catalogue Trang 02 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
Tìm Hiểu
CO - SUPERLITE, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Malaysia
Chi tiết Certificate of Origin (CO) với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn ...
Tìm Hiểu
CR - SUPERLITE, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Malaysia
Chi tiết Certificate of Registration (CR) với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn ...
Tìm Hiểu
 

Tấm Polycarbonate SuperLite - Tấm lợp lấy sáng đặc ruột SuperLite, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột : giới thiệu, tính năng, ứng dụng, quy cách, độ dày, khổ rộng, chiều dài, giá cả,..