SolarFlat, Catalogue Trang 04 – Tấm Polycarbonate Đặc Ruột

Chi tiết Catalogue Trang 4 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản.. - SolarFlat, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột.

Nội Dung

English

Installation

Always install UV protected side facing the Sun (marked by printed masking). Before installation, do not remove the masking as it is not possible to determine the UV protected side once the film is removed. Masking should be removed maximum 2 days after the installation.
Caution: Wrongside installation will void the warranty

Minimum 5 slope is recommended to allow water flows, especially for roofing application.

Holes should be drilled at range 3-5mm from diameters of fastener, to allow thermal expansion during noon time and contraction at night.
Caution: Never use PVC gasket. PVC is incompatible with polycarbonate, and will harm the panel. Damage caused by this will nullify the warranty.


Tiếng Việt

Lắp Đặt

Luôn lắp đặt bề mặt bảo vệ chống UV hướng vé phía mặt trời (được đánh dấu bởi lớp bọc bên ngoài có in chữ). Trước khi lắp đặt, không được tháo rời lớp phim bảo vệ bên ngoài. Sau khi lắp đặt, tháo bỏ lớp phim bảo vệ bên ngoài trong vòng tối đa là 2 ngày.
Khuyến cáo: nếu lắp sai bề mặt chống UV, tấm lấy sáng không được bảo hành.

Chừa một dốc nghiêng khoảng 5° để thoát nước, đặc biệt khi lắp cho các ứng dụng liên quan đến lợp mái.

Khoan môi lỗ lớn hơn thân vít ít nhất từ 3-5 mm so với đường kính của các vít bắt để trừ hao độ co giãn của tấm do thay đổi nhiệt độ buổi trưa và tối.
Khuyến cáo: Không sử dụng vòng đệm PVC. PVC không tương thích với polycarbonate và gây hư tồn. Sản phẩm hư hại do nguyên nhân này không được bảo hành.


Thông Tin Liên Quan

Catalogue Liên Quan

..

Catalog Trang 1 - SOLARFLAT, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Indonesia

Chi tiết Catalgoue Trang 1 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...

Catalog Trang 2 - SOLARFLAT, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Indonesia

Chi tiết Catalgoue Trang 2 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...

Catalog Trang 3 - SOLARFLAT, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Indonesia

Chi tiết Catalgoue Trang 3 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...

Catalog Trang 4 - SOLARFLAT, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Indonesia

Chi tiết Catalogue Trang 4 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...


 

Chủ Đề Liên Quan

..

Catalog Trang 1 - SOLARFLAT, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Indonesia

Trang tổng hợp Catalogue với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản.. - ...

CO - SolarFlat - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Indonesia

Trang tổng hợp các chứng từ về sản xuất sản phẩm với độ phân giải cao và kèm theo nội ...

Bảng Màu - SOLARFLAT, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Indonesia

Trang tổng hợp màu sắc được quay video-clip 360° và hình ảnh độ phân giải cao - SolarFlat, Tấm Polycarbonate ...

Tấm Polycarbonate SolarFlat - Tấm lợp lấy sáng đặc ruột SolarFlat, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột : giới thiệu, tính năng, ứng dụng, quy cách, độ dày, khổ rộng, chiều dài, giá cả,..