QueenLite, Catalogue Trang 01 – Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Malaysia

Chi tiết Catalogue Trang 01 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản.. - QueenLite, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Malaysia.

Nội Dung QueenLite Malaysia

 

 

English

Queen-Lite

Polycarbonate (PC + UV)

Quality product ranges

10 years warranty

Made in Malaysia

100% Virgin Materials

- Light weight & easy handling
- Light Transmission up to 90%
- Heat & sound insulation
- Weather Resistance with UV
- High impact & break resitant
- Fire retardant
- Highly Flexible
- Beautiful in colours
- Cost & energy saving
- Recyclable


Tiếng Việt

Queen-Lite

Polycarbonate (PC + UV)

Phạm vi sản phẩm chất lượng

Bảo hành 10 năm

Được sản xuất ở Malaysia

100% nguyên liệu Virgin

- Trọng lượng nhẹ và dễ sử dụng
- Truyền ánh sáng tới 90%
- Cách nhiệt và cách âm
- Thời tiết kháng UV
- Độ chịu va đập cao
- Chất chống cháy
- Linh hoạt cao
- Màu sắc đẹp
- Chi phí và tiết kiệm năng lượng
- Có thể tái chế


Thông Tin Liên Quan

..
Catalog - Trang 1 - QueenLite - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng
Chi tiết Catalogue Trang 01 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
Tìm Hiểu
Catalog - Trang 2 - QueenLite - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng
Chi tiết Catalogue Trang 02 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
Tìm Hiểu
CO Certificate of Origin - QueenLite - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng
Chi tiết Certificate of Origin (CO) với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn ...
Tìm Hiểu
CR Certificate of Registration - QueenLite - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng
Chi tiết Certificate of Registration (CR) với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn ...
Tìm Hiểu
 

Tấm Polycarbonate QueenLite - Tấm lợp lấy sáng đặc ruột QueenLite, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột : giới thiệu, tính năng, ứng dụng, quy cách, độ dày, khổ rộng, chiều dài, giá cả,..