QueenLite, Catalogue Trang 01 – Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Malaysia

Chi tiết Catalogue Trang 01 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản.. - QueenLite, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Malaysia.

Nội Dung QueenLite Malaysia

 

 

English

Queen-Lite

Polycarbonate (PC + UV)

Quality product ranges

10 years warranty

Made in Malaysia

100% Virgin Materials

- Light weight & easy handling
- Light Transmission up to 90%
- Heat & sound insulation
- Weather Resistance with UV
- High impact & break resitant
- Fire retardant
- Highly Flexible
- Beautiful in colours
- Cost & energy saving
- Recyclable


Tiếng Việt

Queen-Lite

Polycarbonate (PC + UV)

Phạm vi sản phẩm chất lượng

Bảo hành 10 năm

Được sản xuất ở Malaysia

100% nguyên liệu Virgin

- Trọng lượng nhẹ và dễ sử dụng
- Truyền ánh sáng tới 90%
- Cách nhiệt và cách âm
- Thời tiết kháng UV
- Độ chịu va đập cao
- Chất chống cháy
- Linh hoạt cao
- Màu sắc đẹp
- Chi phí và tiết kiệm năng lượng
- Có thể tái chế


Thông Tin Liên Quan

..
Catalog - Trang 1 - QueenLite - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng
Chi tiết Catalogue Trang 01 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
Catalog - Trang 2 - QueenLite - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng
Chi tiết Catalogue Trang 02 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
CO Certificate of Origin - QueenLite - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng
Chi tiết Certificate of Origin (CO) với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn ...
CR Certificate of Registration - QueenLite - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng
Chi tiết Certificate of Registration (CR) với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn ...
 

Tấm Polycarbonate QueenLite - Tấm lợp lấy sáng đặc ruột QueenLite, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột : giới thiệu, tính năng, ứng dụng, quy cách, độ dày, khổ rộng, chiều dài, giá cả,..