Màu Sắc Solarlite Clear Trong Kính – Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Indonesia

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Clear (Trong Kính, Không Màu), bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền nhiệt và so sánh  với tấm rỗng ruột và tấm dạng sóng tôn - Solarlite, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Indonesia.

Clear (Trong Kính, Không Màu) Solarlite Indonesia

Truyền Sáng và Truyền Nhiệt

So Sánh Tấm Rỗng Ruột

Màu sắc Truyền sáng Truyền nhiệt
Clear 87% 60.31%
Tosca 47% 44.39%
Green ST 46% 44.23%
Bronze ST 33% 41.06%
Blue ST 22% 48.29%
Grey ST 18% 34.46%
Opal 33% 0.30%
Silver Millenium 20% 7.25%

* Số liệu ở trên áp dụng cho tấm dày 6mm.

Truyền sáng và truyền nhiệt SolarLite - Tấm lợp lấy sáng polycarbonate rỗng ruột
Truyền sáng và truyền nhiệt SolarLite - Tấm lợp lấy sáng polycarbonate rỗng ruột

So Sánh Tấm Đặc Ruột

Màu sắc Truyền sáng Truyền nhiệt
Grey 5% 40%
Bronze 13% 42%
Clear 89% 68%
Embossed Grey 7% 9%
Embossed Bronze 18% 8%
Embossed Clear 87% 14%

* Số liệu trên áp dụng cho SolarFlat dày 3mm


So Sánh Tấm Lên Sóng Tôn

Màu Sắc Truyền Sáng Truyền Nhiệt
Silver 13% 02.88%
Blue 24% 55.62%
Bronze 36% 46.57%
Opal 46% 01.42%
Green 47% 47.68%
Clear 89% 69.37%

* Số liệu trên áp dụng cho SolarTuff dày 0.8mm


Quy Cách

Độ dày

  • Độ dày có sẵn: 5mm | 6mm | 10mm
  • Các độ dày khác, vui lòng liên hệ đặt hàng..

Khổ rộng

  • Khổ rộng có sẵn: 2.100mm
  • Các khổ rộng khác, liên hệ đặt hàng..

Chiều Dài

  • Chiều dài nguyên tấm: 5800mm
  • Các chiều dài khác, liên hệ đặt hàng..

Thông Tin Liên Quan

Màu Sắc Liên Quan

..

Solarlite Blue ST (Xanh Dương) - Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột HCM

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Blue ST (Xanh Dương), bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền nhiệt và ...

Solarlite Bronze ST (Trà Đồng) - Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột HCM

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Bronze ST (Trà Đồng), bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền nhiệt và ...

Solarlite Clear (Trong Kính, Không Màu) - Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột HCM

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Clear (Trong Kính, Không Màu), bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền ...

Loading...

Tấm Polycarbonate SolarLite - Tấm lợp lấy sáng rỗng ruột SolarLite, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột : giới thiệu, tính năng, ứng dụng, quy cách, độ dày, khổ rộng, chiều dài, giá cả,..