Xuất Xứ – Tấm Lợp Lấy Sáng Polycarbonate

Xuất xứ Tấm lấy sáng polycarbonate đặc ruột, rỗng ruột, tôn sáng

Các hạt nhựa sản xuất tấm có xuất xứ từ các công ty Đức (Germany) và Nhật (Japan). Các tấm thành phẩm được sản xuất từ các công ty như Hàn Quốc (Korea), Đài Loan (Taiwan), Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam - Tấm Polycarbonate.

Read More

Khổ Rộng 2.1m | Chiều Rộng 2,1m & 2100mm – Tấm Polycarbonate Đặc Ruột

Khổ rộng chiều rộng 2100mm 2,1m 2.1m - Tấm polycarbonate đặc ruột, rỗng ruột, tôn sáng

Khổ Rộng 2.1m (chiều rộng 2,1m | 2100mm) là quy cách mới của tấm lợp lấy sáng, sản phẩm ra đời nhằm giảm thiểu các mối nối của hệ mái lớn (như mái lấy sáng bãi đậu xe, mái lấy sáng khu vui chơi giải trí,.. ) góp phần nâng cao tính thẩm mỹ cũng như khắc phục khả năng dột nước - Tấm Polycarbonate Đặc Ruột.

Read More

Khổ Rộng 2m | Chiều Rộng 2.0m & 2,0m & 2000mm – Tấm Polycarbonate Đặc Ruột

Khổ rộng chiều rộng 2000mm 2m 2.0m 2,1m - Tấm polycarbonate đặc ruột, rỗng ruột, tôn sáng

Khổ Rộng 2m (chiều rộng 2.0m | 2,0m | 2000mm) là quy cách mới của tấm lợp lấy sáng, sản phẩm ra đời nhằm giảm thiểu các mối nối của hệ mái lớn (như mái lấy sáng bãi đậu xe, mái lấy sáng khu vui chơi giải trí,.. ) góp phần nâng cao tính thẩm mỹ cũng như khắc phục khả năng dột nước - Tấm Polycarbonate Đặc Ruột.

Read More

Khổ Rộng 1.8m | Chiều Rộng 1,8m & 1800mm – Tấm Polycarbonate Đặc Ruột

Khổ rộng chiều rộng 1800mm 1.8m 1,8m - Tấm polycarbonate đặc ruột, rỗng ruột, tôn sáng

Khổ Rộng 1.8m (chiều rộng 1,8m | 1800mm) là quy cách mới của tấm lợp lấy sáng, sản phẩm ra đời nhằm giảm thiểu các mối nối của hệ mái lớn (như mái lấy sáng bãi đậu xe, mái lấy sáng khu vui chơi giải trí,.. ) góp phần nâng cao tính thẩm mỹ cũng như khắc phục khả năng dột nước - Tấm Polycarbonate Đặc Ruột.

Read More