Màu Sắc Embossed Green SolarFlat – Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Indonesia

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Embossed Green, bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền nhiệt và so sánh  với tấm rỗng ruột và tấm dạng sóng tôn - SolarFlat, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Indonesia.

Embossed Green SolarFlat, Indonesia

Truyền Sáng và Truyền Nhiệt

SolarFlat, Indonesia

Màu sắc Truyền sáng Truyền nhiệt
Grey 5% 40%
Bronze 13% 42%
Clear 89% 68%
Embossed Grey 7% 9%
Embossed Bronze 18% 8%
Embossed Clear 87% 14%

* Số liệu ở trên áp dụng cho tấm SolarFlat dày 3mm.

Truyền sáng truyền nhiệt SolarFlat - Tấm lợp lấy sáng polycarbonate đặc ruột
Truyền sáng truyền nhiệt SolarFlat - Tấm lợp lấy sáng polycarbonate đặc ruột

So Sánh Tấm Rỗng Ruột

Màu sắc Truyền sáng Truyền nhiệt
Clear 87% 60%
Tosca 47% 44%
Green 46% 44%
Bronze 33% 41%
Blue 22% 48%
Grey 18% 34%
Opal 33% 0.3%
Silver 20% 07%

* Số liệu trên áp dụng cho SolarLite dày 6mm


So Sánh Tấm Lên Sóng Tôn

Màu Sắc Truyền Sáng Truyền Nhiệt
Silver 13% 02.88%
Blue 24% 55.62%
Bronze 36% 46.57%
Opal 46% 01.42%
Green 47% 47.68%
Clear 89% 69.37%

* Số liệu trên áp dụng cho SolarTuff dày 0.8mm


Quy Cách

Độ dày

  • Độ dày có sẵn: 3mm
  • Các độ dày khác, vui lòng liên hệ đặt hàng..

Khổ rộng

  • Khổ rộng có sẵn: 1.220mm | 1.520mm
  • Các khổ rộng khác, liên hệ đặt hàng..

Chiều Dài

  • Chiều dài nguyên cuộn: 30m
  • Hoặc cắt lẻ theo chiều dài yêu cầu..
 

Thông Tin Liên Quan

Màu Sắc Liên Quan

..

SolarFlat - màu Embossed Blue (Xanh Dương Sần, Cát) - Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Lấy Sáng

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Embossed Blue, bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền nhiệt và so sánh  ...

SolarFlat - màu Embossed Bronze (Trà Đồng Sần, Cát) - Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Lấy Sáng

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Embossed Bronze, bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền nhiệt và so sánh  ...

SolarFlat - màu Embossed Clear (Trong Kính Sần, Cát) - Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Lấy Sáng

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Embossed Clear, bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền nhiệt và so sánh  ...

SolarFlat - màu Embossed Grey (Xám Khói Sần, Cát) - Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Lấy Sáng

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Embossed Gray, bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền nhiệt và so sánh  ...

SolarFlat - màu Embossed Green (Xanh Lá Sần, Cát) - Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Lấy Sáng

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Embossed Green, bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền nhiệt và so sánh  ...

SolarFlat - màu Embossed Tosca (Xanh Biển Sần, Cát) - Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Lấy Sáng

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Embossed Tosca, bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền nhiệt và so sánh  ...


 

Chủ Đề Liên Quan

..

Catalog Trang 1 - SOLARFLAT, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Indonesia

Trang tổng hợp Catalogue với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản.. - ...

CO - SolarFlat - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Indonesia

Trang tổng hợp các chứng từ về sản xuất sản phẩm với độ phân giải cao và kèm theo nội ...

Bảng Màu - SOLARFLAT, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Indonesia

Trang tổng hợp màu sắc được quay video-clip 360° và hình ảnh độ phân giải cao - SolarFlat, Tấm Polycarbonate ...

Tấm Polycarbonate SolarFlat - Tấm lợp lấy sáng đặc ruột SolarFlat, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột : giới thiệu, tính năng, ứng dụng, quy cách, độ dày, khổ rộng, chiều dài, giá cả,..