Màu Sắc Embossed Bronze SolarFlat – Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Indonesia

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Embossed Bronze, bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền nhiệt và so sánh  với tấm rỗng ruột và tấm dạng sóng tôn - SolarFlat, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Indonesia.

Embossed Bronze SolarFlat, Indonesia

Truyền Sáng và Truyền Nhiệt

SolarFlat, Indonesia

Màu sắc Truyền sáng Truyền nhiệt
Grey 5% 40%
Bronze 13% 42%
Clear 89% 68%
Embossed Grey 7% 9%
Embossed Bronze 18% 8%
Embossed Clear 87% 14%

* Số liệu ở trên áp dụng cho tấm SolarFlat dày 3mm.

Truyền sáng truyền nhiệt SolarFlat - Tấm lợp lấy sáng polycarbonate đặc ruột
Truyền sáng truyền nhiệt SolarFlat - Tấm lợp lấy sáng polycarbonate đặc ruột

So Sánh Tấm Rỗng Ruột

Màu sắc Truyền sáng Truyền nhiệt
Clear 87% 60%
Tosca 47% 44%
Green 46% 44%
Bronze 33% 41%
Blue 22% 48%
Grey 18% 34%
Opal 33% 0.3%
Silver 20% 07%

* Số liệu trên áp dụng cho SolarLite dày 6mm


So Sánh Tấm Lên Sóng Tôn

Màu Sắc Truyền Sáng Truyền Nhiệt
Silver 13% 02.88%
Blue 24% 55.62%
Bronze 36% 46.57%
Opal 46% 01.42%
Green 47% 47.68%
Clear 89% 69.37%

* Số liệu trên áp dụng cho SolarTuff dày 0.8mm


Quy Cách

Độ dày

  • Độ dày có sẵn: 3mm
  • Các độ dày khác, vui lòng liên hệ đặt hàng..

Khổ rộng

  • Khổ rộng có sẵn: 1.220mm | 1.520mm
  • Các khổ rộng khác, liên hệ đặt hàng..

Chiều Dài

  • Chiều dài nguyên cuộn: 30m
  • Hoặc cắt lẻ theo chiều dài yêu cầu..
 

Thông Tin Liên Quan

Màu Sắc Liên Quan

..

SolarFlat - màu Embossed Blue (Xanh Dương Sần, Cát) - Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Lấy Sáng

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Embossed Blue, bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền nhiệt và so sánh  ...
Màu Sắc
SolarFlat - màu Embossed Bronze (Trà Đồng Sần, Cát) - Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Lấy Sáng

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Embossed Bronze, bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền nhiệt và so sánh  ...
Màu Sắc
SolarFlat - màu Embossed Clear (Trong Kính Sần, Cát) - Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Lấy Sáng

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Embossed Clear, bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền nhiệt và so sánh  ...
Màu Sắc
SolarFlat - màu Embossed Grey (Xám Khói Sần, Cát) - Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Lấy Sáng

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Embossed Gray, bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền nhiệt và so sánh  ...
Màu Sắc
SolarFlat - màu Embossed Green (Xanh Lá Sần, Cát) - Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Lấy Sáng

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Embossed Green, bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền nhiệt và so sánh  ...
Màu Sắc
SolarFlat - màu Embossed Tosca (Xanh Biển Sần, Cát) - Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Lấy Sáng

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Embossed Tosca, bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền nhiệt và so sánh  ...
Màu Sắc

 

Chủ Đề Liên Quan

..

Catalog Trang 1 - SOLARFLAT, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Indonesia

Trang tổng hợp Catalogue với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản.. - ...
SolarFlat
CO - SolarFlat - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Indonesia

Trang tổng hợp các chứng từ về sản xuất sản phẩm với độ phân giải cao và kèm theo nội ...
SolarFlat
Bảng Màu - SOLARFLAT, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Indonesia

Trang tổng hợp màu sắc được quay video-clip 360° và hình ảnh độ phân giải cao - SolarFlat, Tấm Polycarbonate ...
SolarFlat
Tấm Polycarbonate SolarFlat - Tấm lợp lấy sáng đặc ruột SolarFlat, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột : giới thiệu, tính năng, ứng dụng, quy cách, độ dày, khổ rộng, chiều dài, giá cả,..