ECOPOLY, Catalogue Trang 03 – Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Thái Lan

Chi tiết Catalogue Trang 03 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản.. - EcoPoly, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Thái Lan.

Nội Dung EcoPoly Thái Lan

English

EcoPoly

Standard size 2.1m x 5.8m
- Thickness (mm) : 4.5 | Weight (kg/m2) : 11.6
- Thickness (mm) : 5.0 | Weight (kg/m2) : 12.5
- Thickness (mm) : 6.0 | Weight (kg/m2) : 14.6
- Thickness (mm) : 10.0 | Weight (kg/m2) : 19.7

Features
- Light weight
- Fire Resistance
-Impact Resistance
-As transparent as glass
-Natural light, electricity saving
-Withstand temperature changed from -20oC to 120oC

Applications
-Skyling, roofing, balcony
-Green house
-Advertising panel, signboard
-Protection covers and shields
-Bus stand, taxi stand
-Walkway & overhead bridge


Tiếng Việt

EcoPoly

Kích thước chuẩn 2.1m x 5.8m
- Độ dày (mm): 4,5 | Trọng lượng (kg / m2): 11,6
- Độ dày (mm): 5.0 | Trọng lượng (kg / m2): 12,5
- Độ dày (mm): 6,0 | Trọng lượng (kg / m2): 14,6
- Độ dày (mm): 10,0 | Trọng lượng (kg / m2): 19,7

Tính năng, đặc điểm
- Trọng lượng nhẹ
- Chống cháy
-Hiệu suất kháng chiến
- Trong suốt như kính
-Đèn tự nhiên, tiết kiệm điện
-Khóa nhiệt độ thay đổi từ -20 ° C đến 120 ° C

Các ứng dụng
-Gói, lợp, ban công
-Nhà kính
-Quảng cáo quảng cáo, biển báo
-Vỏ bảo vệ và lá chắn
-Bus đứng, đứng taxi
-Bước cầu & cầu trên cao


Thông Tin Liên Quan

..
Catalog Trang 1 – ECOPOLY, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Thái Lan
Chi tiết Catalogue Trang 01 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
Tìm Hiểu
Catalog Trang 2 – ECOPOLY, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Thái Lan
Chi tiết Catalogue Trang 02 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
Tìm Hiểu
Catalog Trang 3 – ECOPOLY, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Thái Lan
Chi tiết Catalogue Trang 03 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
Tìm Hiểu
 

Tấm Polycarbonate EcoPoly - Tấm lợp lấy sáng rỗng ruột EcoPoly, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột : giới thiệu, tính năng, ứng dụng, quy cách, độ dày, khổ rộng, chiều dài, giá cả,..